Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
w Lublinie

JEŻELI MASZ DZIECKO

•  wybitnie zdolne

•  z problemami w uczeniu się

•  z trudnościami w porozumiewaniu się z otoczeniem

•  z zaburzeniami w zachowaniu

•  z wadami wymowy

przyjdź do Poradni!


POMAGAMY

dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

poprzez

doradztwo, diagnozę, terapię, psychoedukację, profilaktykę,

działalność informacyjną, mediację.


NASZA POMOC

•  psychologiczna

•  pedagogiczna

•  logopedyczna

jest PROFESJONALNA, SKUTECZNA i BEZPŁATNA

 strona główna  |  aktualności  |  placówki  |  zasady przyjęć  |  orzecznictwo  |  statut  |  pracownicy  |  oferta  |  publikacje  |  druki  |  partnerzy  |  kontakt 

Created by: www.xvision.pl strony www lublin